FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Med kr. 600.000,- støtter Lind & Risørs bestyrelse hvert år udvalgte foreninger og organisationer der arbejder aktivt på at forbedre levevilkårene og kæmper mod fattigdom og sult i forskellige udviklingslande.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Lind & Risør ønsker at være en attraktiv arbejdsplads som både tiltrækker og fastholder medarbejdere gennem en offensiv sundhedspolitik.
Der kan f.eks. nævnes sundhedsforsikring og kritisk sygdom, Smiley ordning, håndværkerklub, 1. hjælpskursus, egen miljøorganisation og tilbud om misbrugsafvænning. Derudover investerer vi i adskillige tekniske hjælpemidler til vores håndværkere på byggepladserne - herunder f.eks. Exo-Skelet hilti, Liftsuit, Mørteltårne, Smartcutter, Smartmover m.m. Lind & Risør har desuden fast arbejdsmiljø- og ulykkesregistrering.
Vi benytter ikke materialer med Isocyanater.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Lind & Risør tager løbende praktikanter ligesom vi også har lærlinge under uddannelse indenfor flere forskellige håndværksfaggrupper. Vi ønsker dermed at understøtte valget af en erhvervsfaglig uddannelse.
Virksomheden tilbyder medarbejderne efteruddannelse og opkvalificering.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Lind & Risør arbejder målrettet på at få endnu flere kvinder ansat i håndværksfaget.
Virksomheden har en ”0 tolerance” i forhold til seksuel chikane og lign. ligesom vi ikke tillader kønsdiskriminerende udsmykning i vores skurvogne m.m.
Lind & Risør arbejder efter begrebet ”lige løn - for lige arbejde” både i forhold til funktionærer og håndværkere.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Vores huse opføres som lavenergihuse med solceller, jordvarme og varmepumpe alt efter kommunens lokalplan. vi har løbende forsøg med el-drevne maskiner på byggepladserne og vores målsætning er på sigt en grøn maskinpark.
Vi har opført Danmarks 2 største boligkvartere med ét fælles jordvarmeanlæg (GeoNet). Vi har også opført hele boligområder med Sedumtage for biodiversitet, og regnvandsopsamling til brug i husets daglige drift.

Derudover deltager vi løbende i forsknings- og udviklingsprojekter som f.eks. opførelsen af certificeret passivhus, måling af CO2 aftryk på husbyggeri m.m.

Vi benytter udelukkende FSC certificeret træ i vores byggerier.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

I de tilfælde hvor Lind & Risør ansætter medarbejdere med udenlandsk statsborgerskab, sker det på samme løn- og ansættelsesvilkår som vores ansatte med dansk statsborgerskab.
Lind & Risør samarbejder med organisationen xxx. Samarbejdet går ud på, at Lind & Risør også ansætter tidligere straffede personer, som i særlig grad har udvist interesse for, at skabe sig et andet liv og være en del af samfundet. Den chance giver vi dem gerne hos os.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Lind & Risør genbruger byggematerialer m.m. i anlæggelse af nye boligveje - hvilket binder CO2.
Vi arbejder struktureret med indsamling af overskudsmaterialer fra byggerierne. Vi har konkret kemikaliehåndtering og bruger udelukkende vandbaseret maling i vores byggerier.
Lind & Risør benytter udelukkende FSC certificeret træ i alle vores byggerier.
FNs verdensmål, Lind & Risør, nybyggeri, husbyggeri, byggefirma

Det gør Lind & Risør:

Lind & Risør arbejder med et tydeligt kontraktgrundlag som bygherre til enhver tid kan afprøve i retsinstanserne.
Lind & Risør har etableret en whistleblowerordning som skal sikre, at medarbejdere hos Lind & Risør trygt skal kunne fortælle om oplevelser eller mistanker om kriminelle forhold i Lind & Risør uden at skulle frygte for repressalier efterfølgende.
Del på: