Del på:
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Varmepumpe

En luft/vand-varmepumpe udnytter luftens energi til at producere både varme og varmt vand, og den kan derfor erstatte andre opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og
naturgas. En varmepumpe er en miljøvenlig opvarmningsform, fordi den udnytter den energi, der allerede findes i luften.

Vi tilbyder luft/vand-varmepumpe på alle vores huse og har allerede stor erfaring med installation fra hundredvis af huse opført med varmepumpe. Udedelen af varmepumpen kan
opstilles flere steder eller integreres i f.eks. husets udhus/carport-løsning.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Jordvarme

Hvis grundens størrelse tillader det, er jordvarme en af de grønneste løsninger til opvarmning af huset. Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en eller flere jordslanger, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag.

Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets gulvvarmeanlæg og eventuelt husets brugsvandsanlæg. Vi udfører jordvarme på alle huse hvor lokalplan og myndighederne samt grundens størrelse tillader det.

Det er muligt at lave lodret boring hvor der ikke er plads til at nedgrave jordvarmeslanger, dette er dog mod tillægspris
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Regnvandsopsamling

Når huset opføres med regnvandsopsamling i tank, genbruges regnvandet til f.eks. husets toiletskyl og vaskemaskine. Regnvand fra husets tag genbruges således i den daglige drift og kan i nogle tilfælde minimerer husstandens vandforbrug med helt op til 50%.

Dette er en god og klimavenlig løsning som begrænser belastningen af vores fælles vandressourcer. Regnvandsopsamling stiller krav til valg af tagmaterialer og integreres i de aktuelle vandinstallationer i huset. Regnvandsanlægget er installeret og klar til brug når I overtager huset.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Solceller

Et Lind & Risør hus kan nemt og enkelt udstyres med f.eks. 12 solpaneler (4.0 kWh) som kan generere ca. 3.600 kWh pr. år. Dette kan naturligvis udbygges med flere solcelle paneler hvis det ønskes – eller færre. Solpanelerne integreres optimalt i husets tagløsning – på den syd-, øst- eller vestvendte facade. På huse med fladt tag placeres solcelle panelerne på stativ på husets tagflade.
Det er også muligt at tilkøbe et HYBRIDanlæg hvor der tilkobles et batteri til oplagring af overskudsstrøm fra solcellerne. Batteriløsningen oplagrer f.eks. 5 kWh men kan tilkøbes med plads til både flere eller færre kWh – helt efter ønske.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

El-stik til elbil

Vi tilbyder at opfører jeres nye hus med en el-løsning forberedt til ladeboks til opladning af elbil. Så er det nemt, enkelt og lige til at sætte en ladeboks op når I overtager jeres nye drømmehus.
Vi trækker 1 stk. 5×6 kvadrat elkabel fra husets eltavle til den ønskede placering – enten i husets facade eller til eventuel vognport-løsning.
Alt vil således være klar til installering af ladeboks. (Kabel tilsluttes ikke i el-tavle da leverandøren af ladeboksen udfører dette. Ladeboksen er ikke inkluderet i prisen)
Hillerød, rækkehus, Lind & Risør, nybyggeri, arkitekttegnet, projektsalg, Amorbuen

Sedumtag

Der er mange gode grunde til at vælge at få anlagt et grønt tag på sit nye hus. Det er smukt at se på, og tagdækningen holder længere end visse andre typer tagbelædning (op til godt og vel 2 gange så lang tid) og du skaber mere biodiversitet i haven. Endelig isolerer et sedumtag bedre end et traditionelt tag.
Et sedumtag optager i gennemsnit 50% af nedbøren, som falder på husets tag. Dermed kan man hjælpe med at aflaste kloakken, så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers.
Etableringen af et grønt tag kræver at husets arkitektur udføres med fladt tag eller lav taghældning for at sedum binder til taget.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

FSC/PEFC godkendt træ

Verdens mest brugte og udbredte ordninger for træprodukter er FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

FSC bruges af miljøorganisationer, virksomheder og sociale organisationer som gerne vil dokumentere at træet oprindeligt er fra en skovdrift hvor der ikke bliver fældet mere end skoven kan reproducere,
PEFC, som er skovejernes egen organisation bruges af bearbejdnings- og salgsled som ønsker at dokumentere at de indkøber og videresælger certificeret træ.

Vi bruger FSC/PEFC godkendt træ som standard i alle vores huse og dette er derfor inkluderet i husprisen.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Mursten med lavere CO2 aftryk

Under navnet ”Greener” findes en serie af mursten med et CO2 - aftryk, der er 50% lavere end øvrige mursten.
Der er i stigende grad et ønske om at bygge bæredygtigt og den nye serie af miljøvenlige mursten og tilhørende dokumentation, kan bruge direkte i beregninger for det samlede byggeri.

Ved produktionen er de største påvirkninger af CO2 aftrykket, sket i energiforbruget hvor der istedet for naturgas er brugt vindmøllestrøm og biogas.
Tegl brændes ved mere end 1000 0C, og gasforbruget udgør derfor langt størstedelen af det samlede CO2-aftryk på traditionelle mursten. Derfor har det stor betydning for den samlede beregning, at den fossile naturgas nu er udskiftet med bæredygtig biogas som er CO2 neutralt.

Lind & Risør har på flere byggerier allerede anvendt mursten fra ”Greener”-serien fra Randers Tegl.
Del på: