Del på:
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Varmepumpe

En luft/vand-varmepumpe udnytter luftens energi til at producere både varme og varmt vand, og den kan derfor erstatte andre opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og naturgas. En varmepumpe er en mere miljøvenlig opvarmningsform end gas, fordi den udnytter den energi, der allerede findes i luften.

Vi tilbyder luft/vand-varmepumpe på alle vores huse og har allerede stor erfaring med installation fra hundredevis af huse opført med varmepumpe. Udedelen af varmepumpen kan opstilles flere steder eller integreres i f.eks. husets udhus/carport-løsning.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Jordvarme

Hvis grundens størrelse tillader det, er jordvarme en af de reneste løsninger til opvarmning af huset. Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en eller flere jordslanger, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag.

Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets gulvvarmeanlæg og eventuelt husets brugsvandsanlæg. Vi udfører jordvarme på alle huse hvor lokalplan og myndighederne samt grundens størrelse tillader det.

Det er muligt at lave lodret boring hvor der ikke er plads til at nedgrave jordvarmeslanger, dette er dog mod tillægspris.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Regnvandsopsamling

Når huset opføres med regnvandsopsamling i tank, genbruges regnvandet til husets toiletskyl og vaskemaskine.

Regnvand fra husets tag genbruges således i den daglige drift og kan i nogle tilfælde minimerer husstandens vandforbrug med helt op til 50%.

Dette er en god og miljøvenlig løsning da den både begrænser brugen af vores fælles vandressourcer, men også aflaster kloaksystemerne da langt mindre regnvand ledes direkte ud i de kommunale kloakken.

Regnvandsopsamling stiller krav til valg af tagmaterialer og integreres i de aktuelle vandinstallationer i huset. Regnvandsanlægget er installeret og klar til brug når I overtager huset.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Solceller

Antallet af installationer af solceller på taget er steget kraftigt over de seneste år. Det skyldes tildels at bygningsreglementet anbefaler det og dels at prisudviklingen for solcelle paneler over årene, har gjort det til en yderst attraktiv investering sammenholdt med at solcelle panelernes ydeevne ligeledes er forbedret løbende over flere år.

Et Lind & Risør hus kan nemt og enkelt udstyres med f.eks. 12 solpaneler (4.0 kWh) som kan generere ca. 3.600 kWh pr. år. Dette kan naturligvis udbygges med flere solcelle paneler hvis det ønskes - eller færre.
Solpanelerne integreres optimalt i husets tagløsning - på den syd-, øst- eller vestvendte facade. På huse med fladt tag placeres solcelle panelerne på stativ på husets tagflade.

Det er også muligt at tilkøbe et HYBRIDanlæg hvor der tilkobles et batteri til oplagring af overskudsstrøm fra solcellerne. Batteriløsningen oplagrer f.eks. 5 kWh men kan tilkøbes med plads til både flere eller færre kWh - helt efter ønske.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

El-stik til elbil

Hybrid- eller elbil er efterhånden fast inventar hos de fleste danske familier. Derfor er det også helt naturligt for os at vi imødekommer behovet og tilbyder at opfører jeres nye hus med en el-løsning forberedt til ladeboks til opladning af elbil. Så er det nemt, enkelt og lige til at sætte en ladeboks op når I overtager jeres nye drømmehus.

Vi trækker 1 stk. 5x6 kvadrat elkabel fra husets eltavle til den ønskede placering - enten i husets facade eller til eventuel vognport-løsning. Alt vil således være klar til installering af ladeboks.
(Kabel tilsluttes ikke i el-tavle da leverandøren af ladeboksen udfører dette. Ladeboksen er ikke inkluderet i prisen)
Hillerød, rækkehus, Lind & Risør, nybyggeri, arkitekttegnet, projektsalg, Amorbuen

Sedumtag

Der er mange gode grunde til at vælge at få anlagt et "grønt" tag på sit nye hus. Det er smukt at se på, og tagdækningen holder længere end visse andre typer tagbeklædning (op til godt og vel 2 gange så lang tid), du skaber mere biodiversitet i haven og et sedumtag tilbageholder store mængder regnvand, der ellers ville løbe direkte i kloakken...
Endelig isolerer et sedumtag bedre end et traditionelt tag.

Selve taget er oftest beplantet med græs og forskellige stenurter, som hedder sedum på latin. Deraf navnet sedumtag.

Et sedumtag optager i gennemsnit 50% af nedbøren, som falder på husets tag. Dermed kan man hjælpe med at aflaste kloakken,
så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers.

Når regnen falder på taget, optager planterne en stor del af nedbøren, mens resten løber igennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre til kloakken eller en faskine på grunden.

Etableringen af et grønt tag kræver at husets arkitektur udføres med fladt tag eller lav taghældning for at sedum binder til taget.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

FSC/PEFC godkendt træ

Når træ er certificeret, betyder det, at træet overholder nogle helt bestemte standarder og miljøkrav samt, at der er taget bestemte hensyn til naturen og miljøet - både i selve skovdriften og i den efterfølgende håndtering af træet.

Hvilke krav, der skal overholdes, afhænger af de enkelte certificeringsmærker men omhandler typisk, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de ansatte arbejder under ordentlige forhold.
Grønne tiltag, grønt byggeri, energivenligt, Lind & Risør, nybyggeri, byg nyt hus, drømmehus, arkitekttegnet, kvalitetsbyggeri,

Mursten med lavere CO2 aftryk

Under navnet ”Greener” findes en serie af mursten med et CO2 - aftryk, der er 50% lavere end øvrige mursten. Vores bygherrer ønsker i stigende grad at bygge mere bæredygtigt og den nye serie af miljøvenlige mursten fra Randers Tegl, produceres med reduceret miljøbelastning.

Ved produktionen er de største påvirkninger af CO2 aftrykket, sket i energiforbruget hvor der i stedet for naturgas er brugt vindmøllestrøm og biogas.

Lind & Risør har på flere byggerier anvendt mursten fra ”Greener”-serien fra Randers Tegl.
Del på: